Cases

Beierholm logo

Beierholm

Beierholm stod overfor et kritisk punkt, hvor deres kundeportefølje voksede, men de manglede kvalificerede ressourcer.

Beierholm valgte at indgå et samarbejde med Capax, for at finde erfarne revisorer, der skulle varetage nye kunder. 

Beierholm ønskede at samle et revisionshus, der skulle administrere virksomhedernes bolig investeringer, og ønskede derfor at samle alle processerne under et tag

KPMG Danmark

KPMG’S genopbyggelse resulterede i Danmarks største opstartsvirksomhed

Efter fusion med Ernst & Young, blev KPMG Danmark opstartet på ny, men manglede finansielle mellemledere, der skulle være med til at genopbygge firmaet fra bunden.

KPMG manglede mange vigtige kompetencer, samt medarbejdere, og ønskede at få ansat alle de kritisk vigtige profiler, med en ambitiøs tidsplan. Den største udfordring for KPMG var at tiltrække nye medarbejdere, som besad de ønskede kompetencer, da de i princippet var et helt nyt konsulenthus på markedet.

Geelmuyden Kiese

Regnskabsansvarlige til Geelmuyden Kieses rejse på det danske marked

Geelmuyden Kiese er Skandinaviens største partnerejede PR- og kommunikationsbureau. Som en etableret virksomhed i Norge og Sverige, var deres næste ambitioner at vækste på det danske marked, og i den forbindelse havde de brug for en stærk regnskabsansvarlig.