Jobinfo
Segment: By: Region:

Økonomi

København Ø

Region Hovedstaden

Segment: Økonomi City: København Ø State/Province: Region Hovedstaden
Slået op: 23.05.2022

Økonom

Finanstilsynet / Fuldtid
Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet, der arbejder for, at borgere og virksomheder har tillid til den finansielle sektor og -markeder. Finanstilsynet fører blandt andet tilsyn med, at banker, forsikringsselskaber og investeringsfonde overholder eksempelvis forbrugerbeskyttende regler. Styrelsen udarbejder desuden lovgivning på området og samarbejder internationalt for at være på forkant med udviklingen samt sikre danske virksomheders finansielle produkter. Finanstilsynet er et dynamisk lærings- og videnshus med ca. 420 medarbejdere. Kontoret ligger på Østerbro i København ved FN Byen og ved de nye kvarterer i Nordhavn. Til sommer vil Finanstilsynet flytte til Strandgade på Christianshavn.

Om afdelingen

Kontoret består af ca. 25 medarbejdere, der arbejder med finansiel rapportering samt kapitalmarkedstilsyn og afviklingsplaner for kreditinstitutter. Teamet, som du vil blive en del af, er et tværgående ekspertisecenter på regnskabsområdet og har det direkte ansvar for regnskabskontrollen på kapitalmarkedsområdet, herunder fondsmæglere og investeringsforeninger. Ud over dit team vil du arbejde tæt sammen med jurister i prospect-teamet og bæredygtighedsteamet. Derudover kan du blive en del af en undergruppe i ESMA, hvor man vidensdeler på tværs af regnskabskontrolmyndighederne i de europæiske lande. Du vil derfor blive en del af et internationalt miljø, hvor fagligheden vil være i førersædet. Du vil også indgå i en undergruppe inden for bæredygtighed, som er et område, der er i en rivende udvikling ift. at komme på agendaen inden for regnskab. Kontoret er præget af en uformel stemning, en høj faglighed og fokus på sparring og udvikling. Du vil opleve, at der er en høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af din arbejdstid og plads til hjemmearbejde.

Om stillingen

Din primære opgaver bliver at deltage i arbejdet med at udføre tilsyn og kontrol med årsrapporter fra blandt andet investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber. Her er opgaven at opdage fejl, der har væsentlig betydning for regnskabsbrugerne, så disse kan blive rettet hurtigst muligt, og at vi medvirker til, at de finansielle virksomheders regnskaber er relevante og retvisende for brugerne. Herudover vil du deltage i det løbende arbejde med reglerne på området, herunder besvarelse af regnskabsmæssige spørgsmål fra de finansielle virksomheder og vurdering og implementering af nye tiltag på rapporteringsområdet. Afhængig af din profil kan du endvidere blive involveret i arbejdet med de nye regler om bæredygtighedsrapportering for de finansielle virksomheder. Meget af arbejdet har udgangspunkt i fælles europæiske regnskabsregler, så en vigtig del af dit arbejde vil være at deltage i europæiske arbejdsgrupper, særligt i regi af den europæiske markedstilsynsmyndighed (ESMA). Som cand.merc.aud. hos Finanstilsynet vil arbejdsmiljøet være kendetegnet ved, at der er plads til fordybelse, der er mulighed for at søge indflydelse på beslutninger og tage en relevant efteruddannelse.

Krav

Dine primære ansvarsområder:
  • Deltage i arbejdet med at udføre tilsyn og kontrol med de finansielle virksomheders regnskaber.
  • Deltage i det løbende arbejde med reglerne på området, herunder besvarelse af regnskabsmæssige spørgsmål fra de finansielle virksomheder.
  • Vurdering og implementering af nye tiltag på rapporteringsområdet.
  • Involveret i arbejdet med de nye regler om bæredygtighedsrapportering for de finansielle virksomheder.
  • Deltage i europæiske arbejdsgrupper, særligt i regi af den europæiske markedstilsynsmyndighed (ESMA).