Jobinfo
Segment:  By: Region:

Økonomi

København Ø

Hovedstaden

 
 
Segment: Økonomi City: København Ø Region: Hovedstaden
Slået op: 24.05.2022

Økonom

Plesner / Fuldtid
Plesners rødder strækker sig tilbage til 1918, og vores firma – i sin nuværende form – blev etableret i starten af 00’erne gennem en række fusioner af førende, danske advokatfirmaer. Vores forretning er baseret på stærke relationer. I 2018 fejrede vi 100-års jubilæum, og samtidig fejrede vi 100 års samarbejde med én af vores store danske klienter. Det er dén form for relation, vi arbejder målrettet for at fortjene, hver gang vi går på arbejde. Selvom vi har dybe rødder og en lang og solid historie, praktiserer vi ydmyghed og tager aldrig vores succes for givet. Det ligger i Plesners DNA at udfordre status quo. Det har bragt os til, hvor vi er i dag. Vi stræber efter at fastholde denne position gennem kontinuerlig professionalisering, specialisering og et stærkt “One Firm Mindset”. Frem for alt er vores firma bygget på tillid. Vi gør os fortjent til tilliden gennem omsorgen for den måde, hvorpå vi arbejder sammen og arbejder sammen med vores klienter, samarbejdspartnere og samfundet. I en hurtigt omskiftelig og stadigt mere kompleks verden ønsker vi at fremme værdien af dokumentérbare fakta og det personlige ansvar for fornuft, ærlighed og sandhed. Vi udfordrer ikke for blot at forandre. Vi udfordrer for at forbedre. Altid. Det gør vi, fordi vi vil udvise omsorg, og fordi vores mål er at være exceptionelle sammen.

Om afdelingen

I stillingen som Økonom vil du have din gang i Plesners økonomiske ekspertenhed, der består af højt kvalificerede økonomer, som har arbejdet i spændingsfeltet mellem økonomi og jura i mange år. Vores økonomiske eksperter arbejder tæt sammen med alle specialegrupper i Plesner. Det tætte samarbejde mellem økonomer og jurister sikrer, at vores klienter får en komplet rådgivning, hvor alle sagens aspekter er belyst og analyseret. Vores erfaringer viser, at en integration af juraen og økonomien skaber stor værdi i fastlæggelsen af strategi, især i de store og komplekse sager, hvor strategi vægter højt og i nogle tilfælde kan være altafgørende for sagens endelige udfald. Vi arbejder blandt andet med følgende:
 • Tabsopgørelser, herunder fastlæggelse af det kontrafaktiske scenarie
 • Kartelsager, herunder opgørelse af overpriser og analyser af overvæltning
 • Analyse af dominerende virksomheders prissætning og rabatstruktur
 • Økonomisk analyse af fusioner, herunder analyse af potentielle koordinerede og ikke-koordinerede virkninger
 • Fastlæggelse af strategi
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af økonomiske syn- og skøn
 • Håndtering af forligsprocesser
 • Transfer pricing sager
 • Sager om overtrædelse af den finansielle lovgivning, herunder analyse af kontrafaktiske aktiepriser i fravær af ukorrekte og/eller mangelfulde oplysninger til markedet
 • Pointmodeller i forbindelse med udbud
Vores økonomiske ekspertenhed ledes af cheføkonom og partner Rie Paving Mortensen, der bl.a. har erfaring fra nogle af de største og mest komplekse sager, herunder inden for konkurrenceret og erstatningsret, både efter dansk og international målestok. I rollen vil du skulle bidrage med dine økonomiske kompetencer og viden, og vil indgå i opgaveløsning og sagshåndtering. I tæt samarbejde med resten af dit team vil du primært skulle arbejde på større, længerevarende, og komplekse retssager af høj værdi, hvor du på baggrund af dine økonomiske analyser og argumenter, vil få stor indflydelse.

Om stillingen

Som Økonom i Plesners Økonomiske Analyseenhed skal du have et højt økonomisk fagligt niveau, være ansvarsbevidst og nyde at have mange bolde i luften. I rollen vil du skulle bidrage med dine økonomiske kompetencer og viden, og vil indgå i opgaveløsning og sagshåndtering. I tæt samarbejde med resten af dit team vil du primært skulle arbejde på større, længerevarende, og komplekse retssager af høj værdi, hvor du på baggrund af dine økonomiske analyser og argumenter, vil få stor indflydelse.

Krav

Du kan forvente at blive en del af et spændende og inspirerende miljø, og dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at:
 • Gennemføre analyser i forbindelse misbrugssager, virksomheders prisadfærd m.v.
 • Identificere og beskrive kontrafaktiske scenarier, herunder til brug for tabsopgørelser i erstatningssager m.v.
 • Udarbejde tabsopgørelser og modeller i Excel, herunder arbejde med store datasæt
 • Udvikle den økonomiske argumentation, fastlægge den relevante strategi og formidle økonomiske problemstillinger i juridiske sammenhænge, herunder i retssager m.v.
 • Samarbejde med klienternes interne økonomer og eksterne konsulenter om håndtering af økonomiske problemstillinger og oplysning af sager
 • Bidrage til strategien i de forskellige sager, herunder ved brug af spilteori og beslutningsteori