Jobinfo
Segment: City: Region:

Økonomi

København S

Hovedstaden

 
 
Segment: Økonomi By: København S Region: Region Hovedstaden
Slået op: 02.03.2022

Økonomisk Rådgiver

DIPD / Fuldtid
Institut for Partier og Demokrati (DIPD) er etableret ved lov i maj 2010 som en selvejende institution under den offentlige forvaltning. Instituttets formål er at styrke den danske demokratibistand ved at facilitere og støtte parti-til-partistøtte og flerpartisystemer i udviklingslande i tæt samarbejde med de danske politiske partier. DIPD’s vision er levende og velfungerende flerpartidemokratier med repræsentative partier, der sikrer den enkelte borgers sociale, økonomiske og politiske rettighed og indflydelse. DIPD arbejder i udviklingslande gennem partnerskaber med politiske partier, civilsamfundet og andre relevante aktører. Deres mission er, at de gennem deres arbejde skaber gensidig inspiration, læring og forandring, så politiske partier bliver mere repræsentative og mere politisk samt organisatorisk velfungerende. Kontoret ligger centralt i København K på Nørregade 6 i nogle fine lejligheder, der er lavet om til lokaler.

Afdelingsbeskrivelse

Instituttets sekretariat består af ca. 8 medarbejdere og studentermedhjælpere samt ca. 20 medarbejdere på to repræsentationskontorer i Nepal og Myanmar. Medarbejderne er fordelt på tre fagområder, hhv. Regnskab og Administration, Læring og Engagement, hvor man selv vil bidrage med sin faglighed inden Regnskab og Administration med to andre kollegaer. Hos DIPD er kulturen meget uformel, og der er kort vej fra idé til handling. De er præget af et fladt hierarki, hvor alle gode idéer bliver hørt. Man vil derfor have medindflydelse og mulighed for at udvikle organisationen i samarbejde med ens kollegaer. Derudover vil du blive en del af et dynamisk miljø, som er præget af kollegaer, der ønsker at gøre en forskel for det internationale demokrati.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Partier og Demokrati søger en Økonomisk Rådgiver, der kan bidrage til, at regnskabsområdet udvikles med fokus på kvalitet og gennemsigtighed. Med reference til DIPD’s direktør og i tæt samarbejde med regnskabsmedarbejderen vil man bidrage til at varetage de væsentligste økonomi- og regnskabsopgaver, herunder den løbende budgettering, økonomistyring og aflæggelsen af års- og bevillingsregnskaber. Som Økonomisk Rådgiver vil du ligeledes rådgive og føre tilsyn med Folketingets partier, samt bidrage med faglig sparring og rådgivning ift. internationale partnerskaber i f.eks. Afrika og Sydamerika. DIPD har et stærkt fokus på kvalitetssikring og antikorruption og dine kompetencer og formidlingsegenskaber vil kunne bringes i anvendelse i en international sammenhæng. Der vil forekomme mindre driftsopgaver inden for HR og GDPR, som varetages i samarbejde med andre medarbejdere på instituttet. Stillingen er nyoprettet. Der er derfor mulighed for, at man kan være med til at forme stillingen og ens ansvarsområder. Derudover kan man være med til at udvikle organisationen i tæt samarbejde med kollegaer og ledelse. Som person motiveres du af at levere en service og rådgivning af høj kvalitet, og af at have en god arbejdsbalance mellem drift, udvikling og rådgivning i en mindre organisation.

Krav

Du har følgende kvalifikationer:
  • Dokumenteret erfaring med at arbejde i statens driftssystemer, særligt IndFak, RejsUd og Navision.
  • Indgående kendskab til retningslinjer for bevillinger indenfor f.eks. Danida.
Det vil være en fordel, hvis du har følgende kvalifikationer:
  • Kendskab til retningslinjer for EU-bevillinger, men kan også tillæres i rollen.
  • Kendskab til Danløn og Public 360° eller øvrige ESDH-systemer.
  • Erfaring med udviklingsprojekter og/eller tilsyn inden for arkivloven og GDPR.
  • Erfaring fra et politisk parti, en politisk ungdomsorganisation eller en politiske drevet organisation er en fordel.
  • Erfaring med rapportering og formidling både på dansk og engelsk.
  • Gode IT-kompetencer