Jobinfo

 

Segment:

City:

Region:

Økonomi

Hillerød

Hovedstaden

 

Segment: Økonomi
By: Hillerød
Region: Hovedstaden

Slået op: 23.08.2023

Senior Risk Analyst

ATP / Fuldtid

ATP koncernen er Danmarks største pensions- og administrationsselskab og rummer over 3000 medarbejdere inden for pensionsforvaltning, investering og administration. ATP er dedikeret til at sikre en tryg fremtid for danskerne og skabe værdi gennem pensionsforvaltning, investeringer og administration af velfærdsydelser.

ATP spiller en afgørende rolle i at sikre en tryg økonomisk fremtid for danskerne. Som forvalter af ATP Livslang Pension er de med til at sikre, at danskerne har økonomisk tryghed og mere at leve for, når de går på pension. Derudover administrerer ATP udbetalingen af forskellige velfærds- og sikringsydelser, herunder feriepenge, folkepension, boligstøtte og barsels dagpenge.

ATP er stolte af at være involveret i disse processer, der berører næsten alle borgere og virksomheder i Danmark, hvilket sikre deres tætte forbindelse til danskerne. Hvert år har ATP kontakt med næsten halvdelen af alle danskere, enten i forbindelse med folkepension, arbejdsskade eller udbetaling af feriepenge.

I ATP er deres ambitioner høje, og de lægger samtidig stor vægt på trivsel. De tror på, at en balance mellem arbejde og privat liv er afgørende, og derfor tilbyder de fleksible arbejdsforhold og værdsætter den enkeltes behov.

Afdelingen

Du bliver en del af afdelingen: Drifts- og projektrisiko. Afdelingens opgaver spænder vidt, og de har tæt kontakt med forskellige forretningsområder i ATP. Hovedopgaven for afdelingen er at identificere og implementere forbedringer inden for risikovurdering og -måling i tæt samarbejde med 1. og 2. forsvarslinje. De understøtter forretningen ved at identificere, vurdere, håndtere og rapportere operationelle risici. En vigtig opgave i den forbindelse er at omsætte metodik til praktiske krav og bidrager til en robust og transparent risikokultur for at beskytte ATP’s omdømme.

Afdelingen består i dag af 5 dygtige kollegaer, der er specialister inden for governance, forretningsgange, procesoptegninger og risikostyring. Afdelingen er ansvarlige for risikovurderinger, beredskabsplaner, koncepter samt governance for rolle- og rettighedsstyring og forretningsgange. Afdelingen er karakteriseret af, at de er meget proaktive, da de er med til at sikrer en solid risikohåndtering og effektiv styring i hele organisationen.

Rollen

Som Senior Risk Analyst får du en afgørende rolle som ansvarlig for operationel risikovurdering og sikre en smidig tilpasning af risikoprocesser til ATP’s forretningsmæssige behov. I tæt samarbejde med 2. forsvarslinje vil du udvikle og forfine risikostyringsmetoder på en enkel og effektiv måde. Din rolle omfatter også identifikation, vurdering og håndtering af operationelle risici, facilitering af risikoværksteder og løbende rapportering af risikomatricer.
Du vil identificere og implementere forbedringer inden for risikovurdering og -måling, og i samspil med både 2. og 3. forsvarslinje vil du spille en central rolle i at styrke ATP’s risikokultur. Dine kompetencer er afgørende for at understøtte administrationsforretningen, corporate functions og business support i at håndtere og rapportere operationelle risici.

Stærke relationer på tværs af 1, 2 og 3 forsvarslinje og i hele organisationen er afgørende, da du som Senior Risk Analyst skal oversætte komplekse metodiker til praktiske krav og bidrage til en robust og transparent risikokultur, der beskytter ATP’s renommé.

Din indsats vil bidrage til resultater som udvikling af risikokortlægning, etablering af fælles risikovurderinger og processer samt identifikation og håndtering af operationelle risici.

Ansvarsområder

  • Identificerer og implementerer forbedringer til risikovurdering og -måling samt sætter retningen for både niveau og metode i tæt samarbejde med 2. og 3. forsvarslinje
  • Understøtte ATP’s administrationsforretning, corporate functions og business support, når det handler om at identificere, vurdere, håndtere og rapportere operationelle risici
  • Skabe gode relationer bredt i forretningen og på tværs af 1., 2. og 3. forsvarslinje
  • Oversætter metodik til praktiske krav
  • Bidrage til en robust og transparent risikokultur, så vi i fællesskab passer på ATP´s omdømme
  • Interessent håndtering på flere organisatoriske niveauer fra koncernledelse til medarbejdere

Krav

Det er vigtigt at du:

  • Har erfaring med operationel risikostyring
  • Mestre interessenthåndtering på flere organisatoriske niveauer fra koncernledelse til medarbejdere.
  • Har omfattende kommunikative såvel som analytiske evner og formår at formidle komplekse sammenhænge både skriftlig og verbalt
  • Kan navigere i krydsfeltet mellem forsvarslinjer, krav og forretning